O nas

Zaczęło się od żłobka w Łochowie, który został wybudowany dzięki dofinansowaniu z tego Programu w roku 2011.

Resortowy Program Maluch Plus w naszym żłobku wykorzystujemy corocznie.

Zaczęło się od żłobka w Łochowie, który został wybudowany dzięki dofinansowaniu z tego Programu

w roku 2011.

Następnie corocznie korzystaliśmy z pieniędzy na funkcjonowanie wybudowanych miejsc.

W roku 2017 Program Maluch dofinansował budowę żłobka w Zielonce.

W roku 2018 korzystaliśmy z pieniędzy na funkcjonowanie miejsc w Zielonce i Łochowie, w tym roku

złożyliśmy ofertę i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Mamy nadzieję na dofinansowanie

W roku 2017 otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie 20 miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach poddziałania 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”. Projekt jest w trakcie wdrażania. Dzięki niemu 25 Mam mogło oddać swoje pociechy pod naszą opiekę, a same zająć się przygotowaniami do powrotu na rynek pracy. Część z mam już powróciła, a część uczestniczy obecnie w spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym i będzie uczestniczyć w niezbędnych szkoleniach, by powrócić na rynek pracy.

Projekt jest realizowany w terminie 01.11.2017 do 31.10.2019

Program Maluch dofinansował budowę żłobka w Zielonce.

Utworzenie 20 miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego