Praca z dzieckiem

Praca z dzieckiem

W naszym żłobku odbywa się systematyczna praca z dzieckiem zawsze w formie zabawy. Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne są prowadzone przez poszczególnych opiekunów na podstawie zatwierdzonego miesięcznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Starsi opiekunowie planują zabawy dydaktyczne, konstrukcyjno-manualne, plastyczne, muzyczno-ruchowe. Zajęcia dodatkowe są prowadzone w oparciu o przygotowany i zaakceptowany program.

Wszystkie dzieci w żłobku są objęte diagnozą logopedyczną i jeżeli zachodzi taka potrzeba jest prowadzona z nimi terapia.

Nasz żłobek jest Żłobkiem Integracyjnym, wsparcie w naszym żłobku znajdzie także Dziecko Niepełnosprawne. Zajęcia wtedy prowadzone są w uzgodnieniu z Rodzicami na podstawie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego. Służymy pomocą w każdym obszarze wsparcia. Dostępny jest u nas: psycholog, neurologopeda, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta behawioralny. Prowadzimy również terapię metodą Knillów, Dennisona, V. Sherborne. I wspieramy WAS i Wasze Dzieci.