KARTA REKRUTACJI DZIECKA DO ŻŁOBKA

Dane dziecka:
Matka (Opiekunka prawna):
Ojciec (Opiekun prawny):

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

Na przetwarzanie przez Gminny Żłobek Integracyjny "U Misia" w Łochowie, danych osobowych mojego dziecka. W celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do żłobka, w tym w systemach informatycznych. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych żłobkowi oraz organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie związanym z procesem opieki i przetwarzanie tych danych przez te podmioty.

Klauzula informacyjna
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:
 2. administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie z siedzibą w Łochowie, przy ul. Okopowej 10 oraz w Zielonce przy ul. Jaworowej 2.
 3. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować: arnold.partner@gmail.com,
 4. dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do żłobka, w tym w systemach informatycznych. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych żłobkowi oraz organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie związanym z procesem opieki i przetwarzanie tych danych przez te podmioty
 5. odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą: Pracownicy żłobka, Zleceniobiorcy i Usługodawcy Żłobka.
 6. dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 7. dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do złobka,
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 10. Oświadczam, że mam świadomość, że podanie danych jest dobrowolne (niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług) oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych osobowych mojego dziecka, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
 11. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie trwałym usunięciem danych osobowych.
 12. dane Pani/Pana i dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Gminny Żłobek Integracyjny "U Misia" w Łochowie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.