Rada rodziców

Rada rodziców

Organem statutowym żłobka jest Rada Rodziców corocznie wybierana na I spotkaniu Rodziców we wrześniu.

W tym roku przewodniczącą Rady Rodziców jest Pani Magdalena Wełniak. Kontakt z radą rodziców jest możliwy poprzez skrzynkę na korespondencję znajdującą się w holu żłobka lub poprzez Sekretariat żłobka.


NUMER KONTA NA RADĘ RODZICÓW:
25 8142 1020 0406 5250 3000 0001