Prawa dziecka

Prawa dziecka

Prawa dziecka są w żłobku przestrzegane i zgodne z międzynarodowym i polskim prawem. Paragraf 12 Regulaminu Organizacyjnego Żłobka definiuje Prawa Dziecka następująco: prawo do:

  • opieki i ochrony prawnej
  • poszanowania jego tożsamości , godności, prywatności i własności,
  • wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
  • wyrażania własnych poglądów,
  • swobody myśli, sumienia i wyznania,
  • ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego,
  • korzystania z dóbr kultury,
  • informacji i znajomości swoich praw.