Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

W tej sekcji znajdą Państwo wszystkie dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do żłobka.

  • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - POBIERZ
  • Karta przyjęcia dziecka do Żłobka - POBIERZ
  • Umowa o świadczeniu usług - POBIERZ
  • Kwestionariusz dziecka - POBIERZ
  • Dziennik zajęć - POBIERZ
  • Upoważnienie do odbioru - POBIERZ
  • Upoważnienie do wyjścia - POBIERZ
  • Upoważnienie do podania leku - POBIERZ
  • Oświadczenia o uczuleniach dziecka - POBIERZ