Blog

Wyniki naboru na stanowisko Opiekuna w żłobku


Informacja o wyborze oferty w konkursie na Opiekuna w żłobku.


Złożono 3 oferty pracy:


Pani Agata Pilarska – Białe Błota


Pani Olga Lewandowska – Białe Błota


Pani Wioletta Koniec – Łochowice


 Jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych.


Pracę otrzymały: Pani Agata Pilarska – właściwe wykształcenie i chęć nauki i pracy z dziećmi oraz Pani Olga Lewandowska – właściwe wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z dziećmiKomentarze