Blog

Wyniki naboru na opiekuna

W odpowiedzi na ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy w terminie wpłynęły oferty następujących osób:

1. Elżbieta Skibicka Brzoza

2. Izabela Kubiak Łochowo

3. Marta Salomon Bydgoszcz

4. elzbieta Leszczyńska Szkocja

5. Agnieszka Żygowska Nakło n. Notecią

6. Katarzyna Stanisławiak-Kościelniak Zielonka


Dwie osoby zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę od dnia 18.12.2018:

1. Pani Katarzyna Stanisławiak-Kościelniak, opiekun dziecięcy, wykazała się odpowiednimi odpowiedziami na zadawane pytania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2. Pani Elżbieta Leszczyńska, opiekun dziecięcy, w sposób jasny i rzetelny odpowiadała na pytania związane z zasadami opieki i wychowania dzieci w wieku do lat 3.


Pani Izabela Kubiak - nauczyciel wychowania przedszkolnego, pewnie i rzetelnie odpowiadała na pytania zadane przez przeprowadzającego rozmowę. Zatrudnienie na przełomie lutego/marca 2019 r.


Iwona Nowak


Komentarze