Blog

Rozstrzygnięcie konkursu na opiekuna w żłobku

Rozstrzygnięcie konkursu na opiekuna w żłobku!!!


Do konkursu zgłosiły się następujące osoby:

Pani Agnieszka Platwig - Bydgoszcz

Pani Justyna Banasiak - Bydgoszcz

Pani Anna Dembska- Bydgoszcz

Pani Małgorzata Rostowska-Łochowo


Na rozmowę kwalifikacyjną zostały poproszone 3 Panie spełniające kryteria formalne.

Pani Agnieszka Platwig - wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy z dziećmi, 1 etat od 1 lipca 2018 r.

Pani Anna Dembska - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, 1 etat od 4 czerwca 2018 r.

Pani Małgorzaata Rostowska - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, 1/2 etatu od 4 czerwca 2018 r.


Iwona Nowak

Komentarze