Blog

Projekt EFS część II

W ramach realizowanego projektu:

- zrekrutowano do projektu osoby powracające na rynek pracy. Zakładano że będzie ich 20, obecnie zapisanych do projektu jest 25 osób.

- dzieci osób zapisanych do projektu zaczęły uczęszczać do żłobka.

- doposażono żłobek.

- rozpoczęły się zajęcia z psychologiem dla osób pozostających bez pracy bądź na urlopie wychowawczym.

 

Iwona Nowak

Komentarze