Blog

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa 10moleju napędowego grzewczegorocznie z dowozem do Żłobka Gminnego „U misia” w Łochowie na lata 2017-2018
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia - 01_SIWZ.doc

Ogłoszenie o zamówieniu - OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.docx

Wzór formularza ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY.docx

Wzór oświadczenia zał. 3 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY.docx

Wzór oświadczenia zał. 4 - OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI.docx

Wzór umowy - WZOR UMOWY.docx


Komentarze