Blog

Informacje dotyczące rekrutacji

W związku z licznymi pytaniami dot. liczby miejsc dla dzieci w Zielonce oraz zasad rekrutacji uprzejmie informuję, że:

- pierwszeństwo w naborze do Gminnego Żłobka w Zielonce mają dzieci z terenu Gminy Białe Błota, ale

w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci spoza terenu naszej Gminy.

Zatem uprzejmie informuję, że Dzieci z terenu Gminy Białe Błota można zgłaszać do żłobka w Zielonce do dnia 15.09.2017 r. do godz. 15.00. 

Po tym terminie w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci spoza terenu naszej Gminy (ich obecna liczba na liście rezerwowej to 25 dzieci).

Komentarze