KLAUZULA INFORMACYJNA DANE OSOBOWE uzupełniane na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

DANE OSOBOWE uzupełniane na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym

 

Data wypełnienia: ……………………………………….

 

Data wpłynięcia do sekretariatu Gminnego Żłobka „U Misia: ………………………

 

 

 

Dane wypełnia Rodzic/opiekun prawny drukowanymi literami lub komputerowo, czytelnie do dnia 14.01.2022 r. i składa w sekretariacie żłobka.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

 

1.    Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych,  danych osobowych dziecka pozostającego pod opieką prawną, danych osób upoważnionych do odbioru dziecka  jest:

 

Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie

 

ul. Okopowa 10 86-065 Łochowo

 

reprezentowany przez Dyrektora

 

2.    Dane osobowe dziecka oraz rodzica (opiekuna prawnego):

 

imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………

 

imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….

 

data urodzenia dziecka: ………………………………………………………………………

 

daty urodzenia obojga rodziców (opiekunów prawnych):

 

matka …………………………………………………………………………………………..

 

ojciec ……………………………………………………………………………………………

 

numer PESEL dziecka: ……………………………………………………………………….

 

Nr pesel rodziców/ opiekunów prawnych  ( a gdy nie nadano numeru PESEL, numer dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość):

 

Matka: …………………………………………………………………………………………..

 

Ojciec: …………………………………………………………………………………………..

 

adresy poczty elektronicznej obojga rodziców (opiekunów prawnych):

 

matka ……………………………………………………………………………………………

 

ojciec ……………………………………………………………………………………………

 

numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych):

 

matka: …………………………………………………………………………………………..

 

ojciec: …………………………………………………………………………………………...

 

 

 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zw. z  ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym celem  dofinansowania opłat za pobyt dziecka w żłobku.

 

3.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak warunkiem przyjęcia i pozytywnego rozpatrzenia wniosku  o dofinansowanie pobytu dziecka w Żłobku jest podanie danych wskazanych w ustawie, niepodanie danych osobowych uniemożliwia nadanie toku wnioskowi;

 

4.    Dane osobowe nie będą przekazywane za granicę ani użyte do zautomatyzowanego profilowania.

 

5.    Dane osobowe będą udostępniane organom z mocy prawa w tym ZUS oraz podmiotom innym na podstawie umowy powierzenia. Aktualny wykaz podmiotów dostępny u Dyrektora Żłobka.

 

6.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji umowy na pobyt dziecka w Żłobku oraz związanymi przepisami archiwizacyjnymi..

 

7.    Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;

 

8.    Inspektorem Ochrony Danych w Żłobku jest:

 

Arnold Paszta

 

email:arnold.partner@gmail.com

 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się z informacją:

 

 

 

……………………………………..

 

 

Gminny Żłobek Integracyjny "U Misia" w Łochowie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.